Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠICH ŠKOLIČEK

 Jsme komplex tří mateřských škol s celodenním provozem na osmi třídách:

* MŠ Mírová 1744 v centru města, na sídlišti - ústřední MŠ - 5 tříd

* MŠ 1220, část Václav, v klidové zóně - 2 třídy

* MŠ U Školky 1500, část Podlesí , v klidové zóně - 1 třída

Mateřské školy pracují podle vzdělávacího programu 

" Patero pohádek o malých stopách" 

Na něj navazují třídní vzdělávací programy v jednotlivých třídách.

Venkovní areály škol tvoří oplocené zahrady.

Na zahradě MŠ Mírová proběhla na podzim 2014 díky získané dotaci z EU rozsáhlá rekonstrukce. Máme vytvořeny rozmanité koutky: např. hudební koutek - "zvučírna kejklířů"; pohybovou část  s lanovými dráhami a centry; pěstitelský koutek;  bylinkovou spirálu; "mokřad" s kamínky pro pozorování vody a další.  Pískoviště má zajímavý tvar připomínající rybu a     k bezpečnému přechodu mezi prvky děti zvou usmívající se zebry.

Na zahradu  MŠ U Školky 1500, Podlesí láká děti dlouhý vlak a  další nové hrací i sportovní prvky, které byly doplněny na jaře 2016.  

Zahrada MŠ 1220, Václav byla vybavena na podzim 2016 lanovou pyramidou a dalšími herními prvky pro starší děti. Má dostatek travnaté i pevné plochy, prostorné pískoviště a  bude v nejbližším období doplněna nářadím pro mladší děti. 

 

Naše MŠ nabízí výuku pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s tělesným postižením

 

Bezbariérová budova MŠ Rychvald Václav umožňuje přijetí a aktivní zapojení do činností dítěti s tělesným postižením.

 

Je zabezpečena možnost pohybu dítěte v prostorách.

 

V oblasti zabezpečení výuky dětí se zrakovým postižením: 

 

Je dodržována předepsaná zraková hygiena.

 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s mentálním postižením: 

Na MŠ Mírová je zajištěna přítomnost školního asistenta a asistenta pedagoga.  

Je zajištěno osvojení specifických dovedností na zvládnutí sebeobsluhy. 

Je vytvářena nabídka individualizovaných aktivit. 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení a chování): 

Na MŠ Mírová je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga          k dítěti. 

Je zajištěn zvýšený bezpečnostní dohled. 

Jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornosti. 

Mateřská škola těsně spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a se zákonnými zástupci dítěte. 

Prostředí je pro dítě zklidňující. 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami řeči: 

Je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče. 

Je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte. 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s více vadami a autismem: 

Na MŠ Mírová je zajištěna přítomnost školního asistenta a asistenta pedagoga. 

Je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených                 na sebeobsluhu. 

Jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky. 

Vzdělávací prostředí je klidné a pro dítě podnětné. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoalbum

MŠ Václav - společné akce

Datum: 30. 6. 2018
Fotografií: 17
Složek: 1

MŠ Václav - Vlčata

Datum: 30. 6. 2018
Fotografií: 14
Složek: 3

MŠ Václav - Broučci

Datum: 30. 6. 2018
Fotografií: 10
Složek: 2

MŠ Podlesí - Kamarádi

Datum: 30. 6. 2018
Fotografií: 26
Složek: 0

MŠ Mírová - společné akce

Datum: 30. 6. 2018
Fotografií: 9
Složek: 0

MŠ Mírová - Sluníčko

Datum: 30. 6. 2018
Fotografií: 37
Složek: 3

MŠ Mírová - Motýlek

Datum: 30. 6. 2018
Fotografií: 30
Složek: 3

MŠ Mírová - Koťátka

Datum: 30. 6. 2018
Fotografií: 65
Složek: 2

MŠ Mírová - Beruška

Datum: 30. 6. 2018
Fotografií: 19
Složek: 7

MŠ Mírová - Květinka

Datum: 24. 1. 2017
Fotografií: 123
Složek: 9