Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem se všechna tři pracoviště mateřské školy

Rychvald znovu otevírají v pondělí 18.5.2020 pro všechny

přihlášené děti.

Délka provozu zůstane zachována tak, jak jste byli zvyklí.

 

Těšíme se na Vás!

______________________________________________________________________

Vážení rodiče,

v průběhu měsíce května plánujeme znovu otevřít MŠ.

Pokud máte zájem své dítě do školky opětovně přihlásit,

kontaktujte prosím jednotlivá pracoviště MŠ:

  • MŠ Mírová – tel.: 734 788 700, 730 521 468,

         e-mail: ms.rychvald@seznam.cz

  • MŠ Václav – tel.: 734 788 704

       , e-mail: gorniakova-ms.rychvald@post.cz

  • MŠ Podlesí – tel.: 734 788 702,

         e-mail: sirinkova-ms.rychvald@post.cz

 

Podmínky provozu a docházky dětí do MŠ k prostudování zde:

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkgjLi__JUw9Di31sX?e=xPg3A6

Podmínkou pro vstup do budovy mateřské školy je podepsané

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního

onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory.

Čestné prohlášení ke stažení zde:

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkgjFpRdSAZavZ44L7?e=eOWBdj

Zároveň zjišťujeme zájem rodičů o docházku dětí v rámci

prázdninového provozu.

Svůj zájem o docházku během prázdnin oznamte prosím

na výše uvedené kontakty do 31.5.2020:

Podrobnosti k prázdninovému provozu naleznete zde:

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkgjNvI8V7O7jxa8bA?e=mK18Oo

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkgjA2nIE5-_hiLMtT?e=FcLAJ5

______________________________________________________________________

OZNÁMENÍ O ZÁPISU

ZÁPIS  DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY  pro školní rok 2020/2021

bude v souvislosti s opatřením Ministerstva školství, mládeže a

tělovýchovy a mimořádným opatřením vlády probíhat

bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis bude pro všechny MŠ v Rychvaldě

(to je budova MŠ Mírová 1744; budova MŠ 1220 – Václav

a budova MŠ U Školky 1500).

Pro příjem žádostí je stanoven termín od 2.5.2020 do 12.5.2020,

pro osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je

stanoven termín 5.5.2020 od 8:00 do 16:00 hodin

v budově MŠ Rychvald, Mírová 1744, v přízemí, 

kancelář zástupce ředitele.

BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE V LEVÉ LIŠTĚ V SEKCI

ZÁPIS DO MŠ. 

Zápis do MŠ -  dle zákona č. 561/2004 se organizuje pro děti

ve věku zpravidla od tří do šesti let,

nejdříve však pro děti od dvou let.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly

do 31. 8. pěti let, není-li stanoveno jinak

(§34 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon ve znění

pozdějších předpisů).

Zákonný zástupce může místo povinného

předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání.

Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba,

nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola.

Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě

k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň

s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce

před počátkem školního roku.

Mateřská škola disponuje celkem 51 volnými místy.

KRITÉRIA pro přijímání dětí do MŠ RYCHVALD budou zveřejněna

na webových stránkách a na úřední desce před vstupem do budovy

MŠ Rychvald, Mírová 1744.

_____________________________________________________________________

ŠKOLNÉ ZA BŘEZEN A DUBEN  2020

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání: 

V případě přerušení provozu mateřské školy z provozních důvodů

o více než 5 dní bude úplata snížena poměrně vzhledem k počtu dní,

kdy je zajištěn provoz v daném měsíci.

V souvislosti s uzavřením mateřské školy bude tedy školné

za měsíc březen sníženo na 280,- Kč.

Školné za měsíc duben činí 0,- Kč.

______________________________________________________________________

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 23.3.2020

Vážení rodiče,

z nařízení zřizovatele je od pondělí 23. března 2020 do odvolání

MŠ Rychvald uzavřena a to včetně odloučených pracovišť.

Obědy budou automaticky odhlášeny.

O opětovném otevření školy budete včas informováni

na webových stránkách a dalšími informačními kanály.

Žádost na ošetřovné při péči o dítě do 13 let a pokyny k jejímu

vyplnění naleznete v odkazu níže, případně je možné si ji fyzicky

vyzvednout ve vstupu do mateřské školy Mírová

(v pondělí 23.3.2020 od 7:00 do 13:00 hodin a

pak každou středu od 7:00 do 13:00 hodin).

Vzhledem k současné situaci Vás vyzývám, abyste,

pokud máte možnost, využili elektronického podání

na adresu ms.rychvald@seznam.cz

  • Pokyny k vyplnění a podání žádosti na ošetřovné:

https://1drv.ms/w/s!AmAFgI5aB5qkgirIDU2HTi5sC7SQ?e=FSzSS5

  • Tiskopis k elektronickému vyplnění a poslání:

https://1drv.ms/w/s!AmAFgI5aB5qkgidmRRlhuKeVmFzd?e=gbOKzn

  •  Tiskopis k vytištění:

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkginWfY8SFaIVWO0I?e=GF41bk

 

Od pondělí 23.3.2020 bude na našich webových stránkách nově

otevřena sekce „Vzdělávací nabídka pro děti“

(vlevo na liště pod sekcí Aktuality), ve které najdete náměty

pro inspiraci při práci s dětmi.

A předškoláci zde budou mít připraveny tematicky zaměřené

celky tak, abyste se i v těchto obtížných podmínkách mohli

s dětmi připravovat k zápisu. 

Všechny učitelky jsou připraveny s Vámi komunikovat

prostřednictvím e-mailů zveřejněných na webu školky.

V případě nutnosti volejte: 730 521 468

Děkujeme za pochopení.

 

 Mgr. Edita Siudová,

ředitelka MŠ Rychvald

Vyvěšeno 19.3.2020