Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 23.3.2020

Vážení rodiče,

z nařízení zřizovatele je od pondělí 23. března 2020 do odvolání Mateřská škola Rychvald uzavřena a to včetně odloučených pracovišť. Obědy budou automaticky odhlášeny.

O opětovném otevření školy budete včas informováni na webových stránkách a dalšími informačními kanály.

Žádost na ošetřovné při péči o dítě do 13 let a pokyny k jejímu vyplnění naleznete v odkazu níže, případně je možné si ji fyzicky vyzvednout ve vstupu do mateřské školy Mírová (v pondělí 23.3.2020 od 7:00 do 13:00 hodin a pak každou středu od 7:00 do 13:00 hodin). Vzhledem k současné situaci Vás vyzývám, abyste, pokud máte možnost, využili elektronického podání na adresu ms.rychvald@seznam.cz

 • Pokyny k vyplnění a podání žádosti na ošetřovné:

https://1drv.ms/w/s!AmAFgI5aB5qkgirIDU2HTi5sC7SQ?e=FSzSS5

 • Tiskopis k elektronickému vyplnění a poslání:

https://1drv.ms/w/s!AmAFgI5aB5qkgidmRRlhuKeVmFzd?e=gbOKzn

 •  Tiskopis k vytištění:

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkginWfY8SFaIVWO0I?e=GF41bk

 

Od pondělí 23.3.2020 bude na našich webových stránkách nově otevřena sekce „Vzdělávací nabídka pro děti“ (vlevo na liště pod sekcí Aktuality), ve které najdete náměty pro inspiraci při práci s dětmi. A předškoláci zde budou mít připraveny tematicky zaměřené celky tak, abyste se i v těchto obtížných podmínkách mohli s dětmi připravovat k zápisu.

Všechny učitelky jsou připraveny s Vámi komunikovat prostřednictvím e-mailů zveřejněných na webu školky.

V případě nutnosti volejte: 730 521 468

Děkujeme za pochopení.

 

 Mgr. Edita Siudová,

ředitelka MŠ Rychvald

Vyvěšeno 19.3.2020

_______________________________________________________________________________________________________

       

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Zápis pro školní rok 2020 /2021 bude pro všechny

tři MŠ v Rychvaldě jednotný

v klubovně Kulturního střediska – náměstí Míru

v úterý 5. května 2020 od 8.00 – 16.00 hod.

K zápisu si zákonní zástupci přinesou vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ potvrzenou dětským lékařem, předloží rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti – občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce.

TISKOPIS – Žádost bude ke stažení na webových stránkách

https://ms-rychvald.estranky.cz nebo bude k vyzvednutí na všech pracovištích MŠ od 8.dubna 2020. 

Zápis do MŠ – se dle zákona č. 561/2004 organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

KRITÉRIA pro přijímání dětí do MŠ RYCHVALD budou zveřejněna na

webových stránkách https://ms-rychvald.estranky.cz a na vstupních dveřích

do budovy MŠ.

Novela školského zákona, zákon č.178/2016 Sb. zavádí s účinností   od 1. 9. 2017 povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší k 31.8.2020 pěti let věku. Zákonný zástupce, který nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle §34a  odst. 2, se dopustí přestupku.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče,

v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jak postupovat při návratu z rizikových oblasti Itálie, uveřejňujeme několik zásadních doporučení a opatření, jejichž naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli v kraji.

Dále je v rámci preventivních protiepidemických opatření zavedena častější  pravidelná průběžná desinfekce společných prostor desinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

Pokud jste pobývali v rizikových oblastech, informujte prosím bezodkladně o této skutečnosti třídní učitelku a svého ošetřujícího lékaře.

 

KORONAVIRUS

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

 1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO

kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

 • Okres Bruntál                   554 774 128
 • Okres Frýdek-Místek       558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
 • Okres Karviná                  596 397 253, 596 397 255
 • Okres Nový Jičín              556 770 384-386
 • Okres Opava                    553 668 846
 1. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID – 19.
 2. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.
 3. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.
 4. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
 5. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.
 6. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019 / 2020

Podzimní prázdniny:

úterý 29. října a středu 30. října 2019

 

Vánoční prázdniny:

pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020

 

Pololetní prázdniny:

31. ledna 2020

 

Jarní prázdniny:

10. – 16. února 2020           Ostrava

17. – 23. února 2020           Karviná

 

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 9. dubna 2020,   pátek 10. dubna 2020 (státní svátek)