Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Mateřská škola Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková

organizace zastoupená ředitelkou Mgr. Editou Siudovou rozhodla

podle ustanovení §34 odst. 3, §165 odst. 2 písm. b) a §183 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a

v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání,

ke dni 1.9.2020 na základě podaných žádostí o přijetí.

Žádosti podané  v termínu 4.5.2020 až 15.5.2020 prostřednictvím

zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná,

příspěvková organizace, od 1.9.2020 se vyhovuje v plném

rozsahu, se v souladu s §68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, odůvodnění neuvádí.

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

pro rok 2020/2021 –

budova MŠ Rychvald, Mírová 1744

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE

M86/2020 přijato

M42/2020 přijato

M51/2020 přijato

M3/2020 přijato

M50/2020 přijato

M78/2020 přijato

M21/2020 přijato

M84/2020 přijato

M53/2020 přijato

M11/2020 přijato

M45/2020 přijato

M69/2020 přijato

M12/2020 přijato

M1/2020 přijato

M37/2020 přijato

M81/2020 přijato

M82/2020 přijato

M44/2020 přijato

M36/2020 přijato

M49/2020 přijato

M56/2020 přijato

M43/2020 přijato

P52/2020 přijato

M75/2020 přijato

M83/2020 přijato

M85/2020 přijato

M2/2020 přijato

M38/2020 přijato

M40/2020 přijato

P76/2020 přijato

M30/2020 přijato

V24/2020 přijato

M13/2020 přijato

M64/2020 přijato

M29/2020 přijato

P46/2020 přijato

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

pro rok 2020/2021 –

budova MŠ Rychvald 1220, Václav

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE

V54/2020 přijato

V27/2020 přijato

V14/2020 přijato

V20/2020 přijato

V74/2020 přijato

V39/2020 přijato

V65/2020 přijato

V4/2020 přijato

V61/2020 přijato

V28/2020 přijato

V76/2020 přijato

V60/2020 přijato

V31/2020 přijato

V41/2020 přijato

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

pro rok 2019/2020 –

budova MŠ Rychvald U školky 1500, Podlesí

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE

P23/2020 přijato

P77/2020 přijato

P73/2020 přijato

P25/2020 přijato

P70/2020 přijato

P33/2020 přijato

P71/2020 přijato

P34/2020 přijato

P26/2020 přijato

 

V Rychvaldě 27.5.2020

Mgr. Edita Siudová, ředitelka MŠ

______________________________________________________________________

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem se všechna tři pracoviště mateřské školy

Rychvald znovu otevírají v pondělí 18.5.2020 pro všechny

přihlášené děti.

Délka provozu zůstane zachována tak, jak jste byli zvyklí.

Podmínky provozu a docházky dětí do MŠ k prostudování zde:

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkgjLi__JUw9Di31sX?e=xPg3A6

Podmínkou pro vstup do budovy mateřské školy je podepsané

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního

onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory.

Čestné prohlášení ke stažení zde:

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkgjFpRdSAZavZ44L7?e=eOWBdj

Zároveň zjišťujeme zájem rodičů o docházku dětí v rámci

prázdninového provozu.

Svůj zájem o docházku během prázdnin oznamte prosím

na výše uvedené kontakty do 31.5.2020:

Podrobnosti k prázdninovému provozu naleznete zde:

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkgjNvI8V7O7jxa8bA?e=mK18Oo

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkgjA2nIE5-_hiLMtT?e=FcLAJ5

______________________________________________________________________

OZNÁMENÍ O ZÁPISU

ZÁPIS  DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY  pro školní rok 2020/2021

bude v souvislosti s opatřením Ministerstva školství, mládeže a

tělovýchovy a mimořádným opatřením vlády probíhat

bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis bude pro všechny MŠ v Rychvaldě

(to je budova MŠ Mírová 1744; budova MŠ 1220 – Václav

a budova MŠ U Školky 1500).

Pro příjem žádostí je stanoven termín od 2.5.2020 do 12.5.2020,

pro osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je

stanoven termín 5.5.2020 od 8:00 do 16:00 hodin

v budově MŠ Rychvald, Mírová 1744, v přízemí, 

kancelář zástupce ředitele.

BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE V LEVÉ LIŠTĚ V SEKCI

ZÁPIS DO MŠ. 

Zápis do MŠ -  dle zákona č. 561/2004 se organizuje pro děti

ve věku zpravidla od tří do šesti let,

nejdříve však pro děti od dvou let.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly

do 31. 8. pěti let, není-li stanoveno jinak

(§34 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon ve znění

pozdějších předpisů).

Zákonný zástupce může místo povinného

předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání.

Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba,

nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola.

Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě

k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň

s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce

před počátkem školního roku.

Mateřská škola disponuje celkem 51 volnými místy.

KRITÉRIA pro přijímání dětí do MŠ RYCHVALD budou zveřejněna

na webových stránkách a na úřední desce před vstupem do budovy

MŠ Rychvald, Mírová 1744.

_____________________________________________________________________

ŠKOLNÉ ZA BŘEZEN A DUBEN  2020

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání: 

V případě přerušení provozu mateřské školy z provozních důvodů

o více než 5 dní bude úplata snížena poměrně vzhledem k počtu dní,

kdy je zajištěn provoz v daném měsíci.

V souvislosti s uzavřením mateřské školy bude tedy školné

za měsíc březen sníženo na 280,- Kč.

Školné za měsíc duben činí 0,- Kč.

______________________________________________________________________

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 23.3.2020

Vážení rodiče,

z nařízení zřizovatele je od pondělí 23. března 2020 do odvolání

MŠ Rychvald uzavřena a to včetně odloučených pracovišť.

Obědy budou automaticky odhlášeny.

O opětovném otevření školy budete včas informováni

na webových stránkách a dalšími informačními kanály.

Žádost na ošetřovné při péči o dítě do 13 let a pokyny k jejímu

vyplnění naleznete v odkazu níže, případně je možné si ji fyzicky

vyzvednout ve vstupu do mateřské školy Mírová

(v pondělí 23.3.2020 od 7:00 do 13:00 hodin a

pak každou středu od 7:00 do 13:00 hodin).

Vzhledem k současné situaci Vás vyzývám, abyste,

pokud máte možnost, využili elektronického podání

na adresu ms.rychvald@seznam.cz

  • Pokyny k vyplnění a podání žádosti na ošetřovné:

https://1drv.ms/w/s!AmAFgI5aB5qkgirIDU2HTi5sC7SQ?e=FSzSS5

  • Tiskopis k elektronickému vyplnění a poslání:

https://1drv.ms/w/s!AmAFgI5aB5qkgidmRRlhuKeVmFzd?e=gbOKzn

  •  Tiskopis k vytištění:

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkginWfY8SFaIVWO0I?e=GF41bk

 

Od pondělí 23.3.2020 bude na našich webových stránkách nově

otevřena sekce „Vzdělávací nabídka pro děti“

(vlevo na liště pod sekcí Aktuality), ve které najdete náměty

pro inspiraci při práci s dětmi.

A předškoláci zde budou mít připraveny tematicky zaměřené

celky tak, abyste se i v těchto obtížných podmínkách mohli

s dětmi připravovat k zápisu. 

Všechny učitelky jsou připraveny s Vámi komunikovat

prostřednictvím e-mailů zveřejněných na webu školky.

V případě nutnosti volejte: 730 521 468

Děkujeme za pochopení.

 

 Mgr. Edita Siudová,

ředitelka MŠ Rychvald

Vyvěšeno 19.3.2020