Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče,

informační schůzka se uskuteční v tyto dny:

 • 14.6.2021 v 15:30 hodin v MŠ Mírová ve třídě Beruška - pro ty

z Vás, jejichž děti byly přijaty do  mateřské školy Mírová

a Podlesí

 • 15.6.2021 v 15:30 hodin v MŠ Václav - pro ty z Vás, jejichž

děti byly přijaty do mateřské školy Václav

__________________________________________________

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Mateřská škola Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná,

příspěvková organizace zastoupená ředitelkou Mgr. Editou Siudovou

rozhodla podle ustanovení §34 odst.3,§165 odst. 2 písm. b) a

§183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších

předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání, 

ke dni 1.9.2021 na základě podaných žádostí o přijetí. 

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole

Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace

podané v termínu 2.5.2021 až 16.5.2021 prostřednictvím zákonného

zástupce, od 1.9.202, se vyhovuje v plném rozsahu.

V souladu s §68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád,

se odůvodnění neuvádí.

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2021 / 2022

– budova MŠ Rychvald, Mírová 1744

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE

M86 / 2021 přijato

M25 / 2021 přijato

M39 / 2021 přijato

M59 / 2021 přijato

M77 / 2021 přijato

M69 / 2021 přijato

M84 / 2021 přijato

M12 / 2021 přijato

M97 / 2021 přijato

M80 / 2021 přijato

M88 / 2021 přijato

M52 / 2021 přijato

M43 / 2021 přijato

M28 / 2021 přijato

M94 / 2021 přijato

M68 / 2021 přijato

M1 / 2021 přijato

M55 / 2021 přijato

M87 / 2021 přijato

M76 / 2021 přijato

M33 / 2021 přijato

M54 / 2021 přijato

M74 / 2021 přijato

M83 / 2021 přijato

M29 / 2021 přijato

M41 / 2021 přijato

M79 / 2021 přijato

M60 / 2021 přijato

M32 / 2021 přijato

M44 / 2021 přijato

M22 / 2021 přijato

M9 / 2021 přijato

M42 / 2021 přijato

M18 / 2021 přijato

M40 / 2021 přijato

M65 / 2021 přijato

M48 / 2021 přijato

M20 / 2021 přijato

M99 / 2021 přijato

M51 / 2021 přijato

M56 / 2021 přijato

M35 / 2021 přijato

M13 / 2021 přijato

P67 / 2021 přijato

V2 / 2021 přijato

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2021 / 2022

– budova MŠ Rychvald 1220, Václav

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE

V78 / 2021 přijato

V93 / 2021 přijato

V64 / 2021 přijato

V15 / 2021 přijato

V27 / 2021 přijato

V10 / 2021 přijato

V11 / 2021 přijato

V73 / 2021 přijato

V96 / 2021 přijato

V37 / 2021 přijato

V91 / 2021 přijato

V46 / 2021 přijato

V17 / 2021 přijato

V16 / 2021 přijato

V85 / 2021 přijato

V98 / 2021 přijato

V72 / 2021 přijato

V57 / 2021 přijato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2021 / 2022

– budova MŠ Rychvald, U školky 1500, Podlesí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rychvaldu 26.5.2021

Mgr. Edita Siudová, ředitelka MŠ

________________________________________________________

NÁVRAT DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 10.5.2021 budou moci opět školku navštěvovat

všechny děti  a bude obnoven běžný provoz na všech třídách.

Na děti se nevztahuje povinnost pravidelného testování.

V prostorách MŠ a na školní zahradě děti nemusí mít roušku.

Při pohybu v zastavěné oblasti mimo zahradu je rouška

dosud povinná, proto prosím, pokud roušku Vaše dítě

ve školce nemá, nezapomeňte ji donést.

Od 10.5.2021 jsou všechny děti automaticky přihlášeny

ke školnímu stravování.

Jestliže Vaše dítě do školky nebude docházet, nezapomeňte jej

prosím včas odhlásit obvyklým způsobem.

 

Mgr. Edita Siudová, ředitelka

_____________________________________________________________________

Vážení rodiče a zákonní zástupci, naše Mateřská škola

se zapojila do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

v rámci Operačního programu

Potravinové a materiální pomoci nazvaného Obědy do škol.

informacni-letak-converted.jpg

 

Stanovisko MŠMT k testování vlastním testem

je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte

některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví,

zveřejněných na :

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Kvůli kontrole, zda se jedná o schválený typ testu je nutné

informovat vedení školy s předstihem s tím, že mu sdělíte

typ testu (případně pošlete fotografii) a výrobce.

Pro testování v pondělí je nutná domluva nejpozději během

pátku, pro testování ve čtvrtek pak nejpozději během středy.

Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole.

Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.

Škola nicméně nemá povinnost test využít a zákonný zástupce

nemá právo si jeho použití vynucovat.

________________________________________________________________

Provoz v MŠ Rychvald od 12.4.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 12.4. 2021 budou otevřena všechna pracoviště naší MŠ.

Osobní přítomnost na vzdělávání bude umožněna dětem,

které mají povinné předškolní vzdělávání.

Dále bude osobní přítomnost na vzdělávání umožněna dětem,

jejichž zákonní zástupci jsou:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, 
  školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo          Praktická škola dvouletá,

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo                           ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách             podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a                                                  okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

a prokáží se potvrzením od zaměstnavatele.

Svůj zájem prosím nahlaste do 9.4.2021 do 17 hodin vedoucím

jednotlivých pracovišť:

MŠ Václav 734 788 704

MŠ Podlesí 734 788 702

MŠ Mírová 734 788 700

Z nařízením ministerstva zdravotnictví bude od 12.4.2021

zavedeno povinné testování všech dětí a zaměstnanců školky,

kteří budou přítomni ve výuce.

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy budou

na těchto stránkách zveřejněny během čtvrtku, 8.4.2021.

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k množství často protichůdných

informací, které mohou být často matoucí,

jsme se pro Vás snažili vytvořit co nejstručnější

a zároveň srozumitelný přehled informací,

týkajících se povinného testování dětí,

které nastoupí od 12.4.2021 do MŠ Rychvald.

Vycházíme z mimořádného opatření

Ministerstva zdravotnictví a z portálu edu.cz.

Informace k testování :

https://1drv.ms/w/s!AmAFgI5aB5qkgl8AqbMZ1ylJt6zJ?e=hlccqu

Postup testování - leták :

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkglzMo4kALsMR5D1-?e=8fKIlo

Instruktážní návod testování :

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=2s

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví:

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkgmADQ0Sii2denEpf?e=8u3KyK

 

__________________________________________________________

OZNÁMENÍ O PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL v Rychvaldě během hlavních prázdnin 

 • 1. 7. 2021 – 25.7.2021 – bude v provozu MŠ Mírová 1744

MŠ Rychvald – Václav a Podlesí uzavřeny

 • 26.7.2021 – 30.7.2021 – budou uzavřeny všechny MŠ
 • 2.8.2021 – 24.8.2021 – bude v provozu MŠ Václav

MŠ Rychvald – Mírová a Podlesí uzavřeny

 • 25.8.2021 – 31.8.2021 – budou z důvodu sanitárních dnů

uzavřeny všechny MŠ

Zákonným zástupcům dětí, kteří odhlásí své dítě na celý kalendářní

měsíc, bude sníženo školné na 0,-Kč.

 

Zjišťujeme zájem o prázdninovou docházku. Pokud chcete

na prázdniny přihlásit své dítě, kontaktujte prosím jednotlivá

pracoviště MŠ do 31.5.2021:

 • MŠ Mírová – tel.: 734 788 700, 730 521 468,

e-mail: zastupcemsrychvald@seznam.cz,

ms.rychvald@seznam.cz

 • MŠ Václav – tel.: 734 788 704,

e-mail: gorniakova-ms.rychvald@post.cz

 • MŠ Podlesí – tel.: 734 788 702,

e-mail: matulova-ms.rychvald@seznam.cz

 

Vyvěšeno 23.3.2021

___________________________________________________________

OZNÁMENÍ O ZÁPISU :

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  pro školní rok 2021/2022 bude

v souvislosti s doporučením Ministerstva školství, mládeže

a tělovýchovy a mimořádným opatřením vlády probíhat

bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis bude pro všechny MŠ v Rychvaldě (to je budova MŠ

Mírová 1744; budova MŠ 1220 – Václav a budova MŠ

U Školky 1500) jednotný.

Pro příjem žádostí je stanoven termín od 2.5.2021 do 14.5.2021,

pro osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je stanoven

termín 3.5.2021 od 8:00 do 15:00 hodin v budově MŠ Rychvald,

Mírová 1744, v přízemí, kancelář zástupce ředitele.

BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE

na www.ms-rychvald.estranky.cz V LEVÉ LIŠTĚ V SEKCI ZÁPIS. 

 

Zápis do MŠ -  dle zákona č. 561/2004 se organizuje pro děti

ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly

do 31. 8. pěti let, není-li stanoveno jinak (§34 zákona č.561/2004 Sb.,

školský zákon ve znění pozdějších předpisů). Zákonný zástupce může

místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální

vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná

osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný

zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu

vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy

zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce

před počátkem školního roku.

Mateřská škola disponuje celkem 74 volnými místy.

KRITÉRIA pro přijímání dětí do MŠ RYCHVALD budou zveřejněna

na webových stránkách a na úřední desce před vstupem do budovy

MŠ Rychvald, Mírová 1744.

____________________________________________________________________

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

zapis.jpg


 

Informace k ošetřovnému

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

_____________________________________________________________________

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v souvislosti s usnesením vlády č. 200 ze dne 26. února 2021

je od 27. února do odvolání je Mateřská škola Rychvald

uzavřena.

Na našich webových stránkách je otevřena sekce „Vzdělávací

nabídka pro děti“ (vlevo na liště pod sekcí Poradenské okénko

pro rodiče), ve které najdete kontakty na vzdělávací e-mailové

schránky jednotlivých tříd.

A předškoláci, pro které je vzdělávání povinné, zde budou mít

připraveny tematicky zaměřené celky tak, abyste se i v těchto

obtížných podmínkách mohli s dětmi připravovat k zápisu.

Všechny učitelky jsou připraveny s Vámi komunikovat prostřednictvím

e-mailů zveřejněných na webu školky, případně také po předchozí

domluvě formou individuální konzultace.

 

Děkujeme za spolupráci.

______________________________________________________________________

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v souvislosti s mimořádným opatřením vlády

č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN

platí od 1.3.2021 povinnost nosit ve vnitřních prostorách mateřské

školy ochranné prostředky dýchacích cest (kryjících nos a ústa)

těchto typů:

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového

ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a

požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň

95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

nebo

 • zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) nebo

obdobný prostředek (např. nanorouška) naplňující minimálně

všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy

ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Děti do dvou let věku a děti zapsané v naší mateřské škole

mají z této povinnosti výjimku.

 

Pro pobyt mimo areál MŠ budou děti potřebovat dětskou

chirurgickou roušku.

____________________________________________________________________

21.2.2021: Nová zpráva v sekci MŠ Václav

____________________________________________________________________

 
Potvrzení o úhradě školného za rok 2020
 
Potvrzení o úhradě školného za rok 2020 k daním budou
vydávat učitelky na jednotlivých třídách v termínu
od 18.1. do 29.1.2021.
Poté budou formuláře k vyzvednutí u ekonomky. 

Rodiče dětí, které již nejsou žáky Mateřské Školy a v roce 2020 platili školné,

mohou požádat o vystavení Potvrzení na e-mailu ekonomky.

_____________________________________________

 

banner_na-skolni_web.jpg

Poradenství i psychologickou pomoc nabízí

Národní pedagogický institut

 

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se

 

speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli

 

koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc?

 

Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického

 

institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako

 

místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se

 

potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání.

 

Osobní či telefonické poradenství poskytují

 

v konzultačních hodinách po celý rok zdarma.

 

Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci?

 

Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory.

 

Každé Centrum spolupracuje v daném kraji

 

se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu

 

 Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

 

a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola

 

je jednou z nich. Pokud řešíte situaci, se kterou si

 

i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se

 

můžete aktuálně také na psychology

 

Národního pedagogického institutu. Tato pomoc

 

je bezplatná a více informací naleznete na

 

www.zapojmevsechny.cz/pomoc.

 

V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci

 

Zapojmevšechny.cz

 

i poradenství Národní pedagogický institut ČR.

 

Projekt APIV B je spolufinancován EU.

 


__________________________________________________________________

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020 / 2021

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 a skončí

v neděli 3. ledna 2021

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny:

15. – 21. února 2021           Ostrava

22. – 28. února 2021           Karviná

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021, 

 pátek 2. dubna 2021 (státní svátek)

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021

a skončí v úterý 31. srpna 2021