Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Školka v novém

Od 1. července bude mít naše školka zbrusu nové webové stránky

 https://ms.rychvald.cz/

Díky nové stylizaci bude obsah v souladu se Zákonem o přístupnosti

internetových stránek a mobilních aplikací a bude také v jednotné

úpravě s webem města.

Děkujeme tímto vedení města Rychvald za pomoc při tvorbě nových

webových stránek včetně jejich finančního zajištění.

______________________________________________________

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

nezapomeňte prosím včas uhradit stravné a školné na červenec.

Přihlášené děti, které do 30.6. nebudou mít uhrazeny tyto platby,

nemohou být přijaty na prázdninový provoz.

 

Vyvěšeno 24.6.2021


OZNÁMENÍ O PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL v Rychvaldě

během hlavních prázdnin 

 • 1. 7. 2021 – 25.7.2021 – bude v provozu MŠ Mírová 1744

MŠ Rychvald – Václav a Podlesí uzavřeny

 • 26.7.2021 – 30.7.2021 – budou uzavřeny všechny MŠ
 • 2.8.2021 – 24.8.2021 – bude v provozu MŠ Václav

MŠ Rychvald – Mírová a Podlesí uzavřeny

 • 25.8.2021 – 31.8.2021 – budou z důvodu sanitárních dnů

uzavřeny všechny MŠ

Zákonným zástupcům dětí, kteří odhlásí své dítě na celý kalendářní

měsíc, bude sníženo školné na 0,-Kč.

_____________________________________________________________________

Zápis z informační schůzky pro rodiče

a zákonné zástupce

nově přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

 

 • webové stránky mateřské školy Rychvald:

​          www.ms-rychvald.estranky.cz

 • od 1.7. budou nové stránky

 • paní  Marcela Brunclíková  - od 1.7 nová vedoucí školní jídelny,

​         placení stravného

Kontakty: mobil: 734 788 706,

e-mail: sjms.rychvald@seznam.cz .

První platba na září v hotovosti

 • paní Kateřina Pressenová – ekonomka, placení školného

        (převodem, v hotovosti)

Kontakty: mobil: 734 788 709,

e-mail: ekonom.msrychvald@seznam.cz

 • SMĚRNICE KE STRAVOVÁNÍ je v sekci

„Dokumenty ke stažení“

na webových stránkách, které budou aktualizovány v červenci 2021.

 • seznámení se Školním řádem proběhne na třídních schůzkách v září 2021:

školní řád je trvale vyvěšen na www.ms-rychvald.estranky.cz a

vstupním schodišti MŠ Mírová, v každé MŠ na označeném místě.

Bude aktualizován v srpnu 2021.

 • provoz na jednotlivých pracovištích:

 • provoz MŠ Mírová od 6.00 – 16.30 hod., 

podle jednotlivých tříd. Scházení dětí probíhá od 6 – 7.30 hodin

ve třídě Květinka. Provoz na 2. patře je do 16.00 hodin.

Děti se rozcházejí od 16:00 hodin ze třídy Květinka. 

 • provoz MŠ Václav a Podlesí je od 6.00 – 16.00 hodin

Všechny děti přicházejí nejpozději do 8:00 hodin

Rodiče mohou děti vodit a vyzvedávat kdykoli během dne,

po domluvě s třídní učitelkou  den předem.

MŠ je uzamčena, je nutno zvonit 1x krátce

a vyčkat na otevření. Učitelka s dětmi ve třídě pracuje.

Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých činností se vždy řídí

potřebami dětí a odvíjí od tématu, na němž ve třídě pracují,

případně dle počasí venku.

 • Pokyny pedagogů a zaměstnanců školy děti musí vždy a

za všech okolností plnit, je to totiž základní prevence před úrazy

a povinnost vyplývající ze školského zákona. Učitelka nemůže

dítě nepřetržitě sledovat. Pracuje s ostatními dětmi po skupinkách, 

vykonává dohled, který je přiměřený okolnostem, věku, vlastnostem

a chování nezletilého dítěte. 

 • Základní pravidla:

 • rodiče, zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby předávají

dítě osobně učitelce do třídy. Osobní pohovory a konzultace

se domlouvají mimo přímou výchovnou činnost.

 • dítě ze školky vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřená osoba

(ta musí mít od rodičů písemné pověření).                               

 • rodiče jsou povinni respektovat směrnice o úplatě

za mateřskou školu a stravné a tyto částky uhradit vždy v termínu

 • učitelky zodpovídají za jim svěřené dítě – po pozdravu,

navázání očního kontaktu až do jeho předání zákonnému zástupci.

Nelze dítě jen do třídy strčit.

 • Co děti do MŠ potřebují - vše podepsané, bližší informace

najdete na webových stránkách v sekci „Co potřebuji do MŠ“

Doporučení postupu zvykání dětí v MŠ

 • ve třídě rozhoduje přítomná učitelka, po domluvě s učitelkou

je možné s dítětem absolvovat adaptační program.

Bližší informace jsou na webových stránkách v sekci

„Adaptační program“

 • přivykání prostředí školky u dětí trvá 2 týdny až 2 měsíce

 • některé dítě si nezvykne a i to je mimo jiné důvodem,

proč jsou děti přijímány na zkušební dobu 3 měsíce

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PROBĚHNOU 2.9.2021

OD 15:30 HODIN V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

VŠECH TŘÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

 

 

______________________________________________________________________

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci, naše Mateřská škola

 

se zapojila do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

v rámci Operačního programu

Potravinové a materiální pomoci nazvaného Obědy do škol.

informacni-letak-converted.jpg

 

 

______________________________________________________________________

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v souvislosti s mimořádným opatřením vlády

č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN

platí od 1.3.2021 povinnost nosit ve vnitřních prostorách mateřské

školy ochranné prostředky dýchacích cest (kryjících nos a ústa)

těchto typů:

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového

ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a

požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň

95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

nebo

 • zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) nebo

obdobný prostředek (např. nanorouška) naplňující minimálně

všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy

ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Děti do dvou let věku a děti zapsané v naší mateřské škole

mají z této povinnosti výjimku.

 

Pro pobyt mimo areál MŠ budou děti potřebovat dětskou

chirurgickou roušku.

____________________________________________________________________

 

banner_na-skolni_web.jpg

Poradenství i psychologickou pomoc nabízí

Národní pedagogický institut

 

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se

 

speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli

 

koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc?

 

Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického

 

institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako

 

místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se

 

potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání.

 

Osobní či telefonické poradenství poskytují

 

v konzultačních hodinách po celý rok zdarma.

 

Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci?

 

Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory.

 

Každé Centrum spolupracuje v daném kraji

 

se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu

 

 Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

 

a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola

 

je jednou z nich. Pokud řešíte situaci, se kterou si

 

i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se

 

můžete aktuálně také na psychology

 

Národního pedagogického institutu. Tato pomoc

 

je bezplatná a více informací naleznete na

 

www.zapojmevsechny.cz/pomoc.

 

V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci

 

Zapojmevšechny.cz

 

i poradenství Národní pedagogický institut ČR.

 

Projekt APIV B je spolufinancován EU.

 


__________________________________________________________________

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020 / 2021

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 a skončí

v neděli 3. ledna 2021

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny:

15. – 21. února 2021           Ostrava

22. – 28. února 2021           Karviná

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021, 

 pátek 2. dubna 2021 (státní svátek)

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021

a skončí v úterý 31. srpna 2021