Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filosofie školy

FILOZOFIE NAŠÍ ŠKOLY

 

 

 

„Člověk žije a skutečně žil jen v tom, co miloval, všechno ostatní se ztrácí a nezanechá stopu v nás, ani okolo nás.“                       

Francois de la Rochefoucauld

 

 

 

 

Hlavní myšlenkou a cílem našeho edukačního prostředí je podporovat děti v jejich přirozené zvídavosti, k získávání nových informací, k poznávání prostředí a  světa, ve kterém žijí.

 

Za klíčové považujeme rozvoj motivačních vlastností a socio-emočních dovedností.

 

Aby děti byly schopné ovládat své emoce a porozuměly pocitům ostatních, uměly navázat kontakty a přátelské vztahy s vrstevníky i dospělými.

 

Uvedením do pohádkového světa a světa příběhů chceme děti vybavit základy pro jejich šťastnou, spokojenou a úspěšnou budoucnost.

 

Dodat sebevědomí, sílu ale i pokrokový životní postoj.  

 

Chceme děti vybavit základy, aby jejich budoucnost byla šťastná, spokojená a úspěšná.

 

Profesionálně, pedagogicky podporovat sociálně-emoční dovednosti dětí, vést děti k sebeuznání a vyrovnanosti.

 

Dodržovat vzájemně nastavená pravidla a hranice soužití. 

Stimulovat řečový, poznávací a fyziologický rozvoj dětí. 

Rozvíjet budování pozitivních vztahů a účinné spolupráce        s rodiči. 

Podporovat tvořivost a kreativitu dětí. 

Podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět, rozvíjet ji             v hluboký a trvalý vztah k přírodě i technickému prostředí.

Rozvíjet toleranci a přijímání alternativ.