Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ

Mateřská škola Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace

_________________________________________________________________

č.j. 151 / 2021

Datum vydání rozhodnutí: 26.5.2021

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Mateřská škola Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace zastoupená ředitelkou Mgr. Editou Siudovou rozhodla podle ustanovení §34 odst. 3, §165 odst. 2 písm. b) a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ke dni 1.9.2021 na základě podaných žádostí o přijetí.

 

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace podané v termínu 2.5.2021 až 16.5.2021 prostřednictvím zákonného zástupce, od 1.9.202, se vyhovuje v plném rozsahu. V souladu s §68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se odůvodnění neuvádí.

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021 / 2022

budova MŠ Rychvald, Mírová 1744

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE

M86 / 2021 přijato

M25 / 2021 přijato

M39 / 2021 přijato

M59 / 2021 přijato

M77 / 2021 přijato

M69 / 2021 přijato

M84 / 2021 přijato

M12 / 2021 přijato

M97 / 2021 přijato

M80 / 2021 přijato

M88 / 2021 přijato

M52 / 2021 přijato

M43 / 2021 přijato

M28 / 2021 přijato

M94 / 2021 přijato

M68 / 2021 přijato

M1 / 2021 přijato

M55 / 2021 přijato

M87 / 2021 přijato

M76 / 2021 přijato

M33 / 2021 přijato

M54 / 2021 přijato

M74 / 2021 přijato

M83 / 2021 přijato

M29 / 2021 přijato

M41 / 2021 přijato

M79 / 2021 přijato

M60 / 2021 přijato

M32 / 2021 přijato

M44 / 2021 přijato

M22 / 2021 přijato

M9 / 2021 přijato

M42 / 2021 přijato

M18 / 2021 přijato

M40 / 2021 přijato

M65 / 2021 přijato

M48 / 2021 přijato

M20 / 2021 přijato

M99 / 2021 přijato

M51 / 2021 přijato

M56 / 2021 přijato

M35 / 2021 přijato

M13 / 2021 přijato

P67 / 2021 přijato

V2 / 2021 přijato

 


Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021 / 2022

budova MŠ Rychvald 1220, Václav

 

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE

V78 / 2021 přijato

V93 / 2021 přijato

V64 / 2021 přijato

V15 / 2021 přijato

V27 / 2021 přijato

V10 / 2021 přijato

V11 / 2021 přijato

V73 / 2021 přijato

V96 / 2021 přijato

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE

 

V37 / 2021 přijato

V91 / 2021 přijato

V46 / 2021 přijato

V17 / 2021 přijato

V16 / 2021 přijato

V85 / 2021 přijato

V98 / 2021 přijato

V72 / 2021 přijato

V57 / 2021 přijato


 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021 / 2022

budova MŠ Rychvald, U školky 1500, Podlesí

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE

P38 / 2021 přijato

P82 / 2021 přijato

P34 / 2021 přijato

P30 / 2021 přijato

P45 / 2021 přijato

P24 / 2021 přijato

P100 / 2021 přijato

P49 / 2021 přijato

P81 / 2021 přijato

 

V Rychvaldu 26.5.2021

Mgr. Edita Siudová, ředitelka MŠ

 

 

 


Poučení o organizaci správního řízení :

https://1drv.ms/w/s!AmAFgI5aB5qkgmMdCoHSFVefDa6n?e=e8Tz9g

 

Kritéria pro přijímání dětí :

https://1drv.ms/w/s!AmAFgI5aB5qkgmRs5KrZQImCsdCO?e=0QCDeY