Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ

 

Mateřská škola Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace

______________________________________________________

č.j. 143 / 2020

Datum vydání rozhodnutí: 27.5.2020

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace zastoupená ředitelkou Mgr. Editou Siudovou rozhodla podle ustanovení §34 odst. 3, §165 odst. 2 písm. b) a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ke dni 1.9.2020 na základě podaných žádostí o přijetí.

Žádosti podané  v termínu 4.5.2020 až 15.5.2020 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace, od 1.9.2020 se vyhovuje v plném rozsahu, se v souladu s §68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odůvodnění neuvádí.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

pro rok 2020/2021 

budova MŠ Rychvald, Mírová 1744

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE

M86/2020 přijato

M51/2020 přijato

M50/2020 přijato

M21/2020 přijato

M53/2020 přijato

M45/2020 přijato

M12/2020 přijato

M37/2020 přijato

M82/2020 přijato

M36/2020 přijato

M56/2020 přijato

P52/2020 přijato

M83/2020 přijato

M2/2020 přijato

M40/2020 přijato

M30/2020 přijato

M13/2020 přijato

M29/2020 přijato

M42/2020 přijato

M3/2020 přijato

M78/2020 přijato

M84/2020 přijato

M11/2020 přijato

M69/2020 přijato

M1/2020 přijato

M81/2020 přijato

M44/2020 přijato

M49/2020 přijato

M43/2020 přijato

M75/2020 přijato

M85/2020 přijato

M38/2020 přijato

P76/2020 přijato

V24/2020 přijato

M64/2020 přijato

P46/2020 přijato

 
 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ :

https://1drv.ms/w/s!AmAFgI5aB5qkgi0YHBtteNSOQ7EJ?e=yJb68J

 

POUČENÍ O ORGANIZACI SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DÍTĚTE:

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkgi5-S74xlea1y0qK?e=NHWs76

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ :

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkgi_9yB_rs2HipefP?e=bEda6y